Bộ phận: Hành chánh
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 21/06/2024
Bộ phận: Quản lý cửa hàng
Mức lương:
10 - 13 Tr VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Phước, Kiên Giang
Hạn nộp 21/06/2024
Bộ phận: Bảo trì
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 20/06/2024
Bộ phận: Giao hàng nhanh
Mức lương:
8 - 22 Tr VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa, Bình Dương
Hạn nộp 30/06/2024
Bộ phận: Bảo vệ
Mức lương:
6 - 8 Tr VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội
Hạn nộp 30/06/2024
Bộ phận: Bảo trì
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 15/06/2024
Bộ phận:
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 13/06/2024
IT HELPDESK mới
Bộ phận: IT Helpdesk
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 30/06/2024
Bộ phận: Tuyển dụng
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hà Nội
Hạn nộp 07/06/2024
Bộ phận: Tech
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 30/06/2024
Bộ phận: Tech
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 30/06/2024
Bộ phận: Marketing
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 06/06/2024
Bộ phận: Vận hành Cosmetic
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 06/06/2024
Bộ phận: Nhân viên mỹ phẩm
Mức lương:
7 - 10 Tr VND
Nơi làm việc: Bình Phước
Hạn nộp 31/05/2024
Bộ phận: Đóng gói
Mức lương:
7 - 14 Tr VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/05/2024
Bộ phận: Business Analyst
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/05/2024
Bộ phận: Bảo trì
Mức lương:
10 - 12 Tr VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 30/06/2024
ODM ADMIN mới
Bộ phận:
Mức lương:
16 - 25 Tr VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/05/2024
Tìm kiếm việc làm tại Hasaki