Bộ phận: Bảo vệ
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội
Hạn nộp 30/06/2021
Tìm kiếm việc làm tại Hasaki