Bộ phận: Ca trưởng
Mức lương:
10 - 15 Tr VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 05/02/2022
Bộ phận: Điều dưỡng
Mức lương:
10 - 20 Tr VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 28/02/2022
Bộ phận: Design
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/08/2021
Bộ phận: Marketing
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/07/2021
Bộ phận: Back-end
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/07/2021
Bộ phận: Bảo trì
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 30/06/2021
Bộ phận: Shipper nội bộ
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 30/06/2021
Bộ phận: Test
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 30/06/2021
Bộ phận: Tạp vụ
Mức lương:
6 - 7 VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 17/05/2021
Bộ phận: Giao hàng nhanh
Mức lương:
5 - 10 Tr VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/05/2021
Bộ phận: Kho
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/05/2021
Bộ phận: Back-end
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/07/2021
Bộ phận: Xử lý đơn hàng
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/08/2021
Bộ phận: Đào tạo
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/05/2021
Bộ phận: ISO
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/05/2021
Bộ phận: Hành chánh
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/05/2021
Bộ phận: Bảo vệ
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội
Hạn nộp 30/06/2021
Bộ phận: Chăm sóc KH
Mức lương:
Trên 6 Tr VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 31/05/2021
Tìm kiếm việc làm tại Hasaki