Bộ phận: Shipper nội bộ
Mức lương:
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 30/06/2021
Tìm kiếm việc làm tại Hasaki