Bộ phận: Tạp vụ
Mức lương:
6 - 7 VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn nộp 17/05/2021
Tìm kiếm việc làm tại Hasaki